indhold

Tidlig såning

211-2016 Otto Nielsen

Konklusion

Det højeste sukkerudbytte blev opnået ved at så 30. marts (17,8 t/ha) sammenlignet med 16. marts og 13. april (henholdsvis 16,9 og 16,8 t/ha).