indhold

Tildeling af biostimulanter ved bladsvampebekæmpelse

Anne Lisbet Hansen, NBR
486-2023, Anne Lisbet Hansen, NBR og Andrius Hansen Kemezys, NBR

Konklusion

I tre forsøg 2023 med angreb af rust og sent udviklet meldug er tre biostimulanter (Charge, Seamac, Talisman) undersøgt for deres potentielle bidrag ved bladsvampebekæmpelse i tankblanding med fungiciderne Comet Pro og Propulse SE 250. Der blev bedømt bladsvampeeffekt overfor rust i alle tre forsøg, og i et forsøg blev der bedømt effekt overfor meldug. Reference led 2 med fungiciderne viste meget god effekt overfor rust og meldug, og der kunne ikke ses forøget effekt på bladsvampe ved iblanding af de testede biostimulanter. Når man ser på udbytte, blev der ikke målt merudbytte ved tilsætning af biostimulanterne i 2023. Manglende udbytterespons fra årets forsøg kan muligvis forklares ved, at der var meget gode vækstforhold fra midten af juli og frem til roehøst.

Conclusion

In three trials in 2023 with attacks of rust and a late-onset powdery mildew, three biostimulants (Charge, Seamac, Talisman) have been investigated for their potential contribution at foliar disease control in tank mix with the fungicides Comet Pro and Propulse SE 250. Effect against rust was assessed in all three trials, and mildew was assessed in one trial. Reference treatment 2 with fungicides Comet Pro og Propulse SE 250 showed very good efficacy against rust and mildew, and no increased effect of the tested biostimulants could be seen. Looking at yield, there was no additional yield benefit from the treatments with the biostimulants in 2023. The lack of yield response from this year’s biostimulant experiment may be explained by the fact that there were very good growing conditions from mid-July right up to the sugar beet harvest.