indhold

Timmar avgjorde lagringsförsöket på Hviderup

Joakim Ekelöf & Robert Olsson

Konklusion

Årets lagringsförsök gav relativt låga sockerförluster trots en ovanligt lång lagringsperiod. Toptex visade sig återigen på den starka sidan och den vindtäta Jupetteduken gjorde ett gott intryck. I denna artikel diskuterar vi den gångna lagringsperioden och ger tips för framtiden.