indhold

Tips om trips

Anne Lisbet Hansen, Nika Jachowicz
ALH_NJ_SRN3-2021

Konklusion

Siden vi er begyndt at dyrke Force-bejdsede sukkerroer på større eller mindre arealer, ser det ud til, at trips er et af de mest forekommende skadedyr i planternes tidlige vækststadier. I det følgende gennemgås mere om tripsens biologi og bekæmpelse.