indhold

Trips og ferskenbladlus i Force-roer

Nika Jachowicz og Anne Lisbet Hansen
NJ_ALH_SRN3-2020

Konklusion

I 2020 er cirka halvdelen af det danske sukkerroeareal tilsået med Force-bejdsede roer. Force-bejdsning beskytter mod jordboende skadedyr under fremspiring, og efter fremspring kan der derfor blive behov for supplerende insekticidsprøjtninger i roer, hvor forekomst af skadedyr overskrider bekæmpelsestærsklen. Det er vigtigt kun at behandle ved konstateret behov, dels for at minimere omkostninger og mindske forbrug af insekticider og dels for at skåne nyttedyr. Derfor er forekomst af skadedyr i Force-bejdsede roer fulgt ugentligt i en række udvalgte marker. Forekomst og varsling har fra april til ind i juli kunne følges på sukkerroer.nu, sukkerroe App og i SEGES registreringsnet.