indhold

Två verksamheter blir en – NBR

Robert Olsson
Robert Olsson

Konklusion

Den svenska (SBU) och danska (Alstedgaard) utvecklingsverksamheten slås samman till en organisation – NBR Nordic Beet Research foundation. Företrädare för Betodlarna, Danske Sukkerroedyrkere (DKS) och Danisco Sugar satte pennan på pappret den 14 mars och den 4 juni hölls det första styrelsemötet.