indhold

Tysk betodlingskonferens visar möjligheter

Robert Olsson

Konklusion

Tyskland stärker sin ställning som kunskapscentra och motor i europeisk betodling. Det blir slutsatsen efter att som en av 300 deltagare tagit del av elva presentationer vid den åttonde i raden av ”Deutsche Zuckerrübentagung” i Göttingen den 3-4 september. Betodlaren nr. 4, 2008