indhold

Udbytte af sortsafprøvningen

Desirée Börjesdotter
DB_SRN1-2020

Konklusion

I disse dage har alle valgt roesorter og venter på at kunne komme i gang med at så. Det er resultaterne fra sidste års cirka 3000 forsøgsparceller i Denmark som er grundlag for den sortliste den danske Sortskommissionen enes om til dyrkning i 2020. Man kan spørge sig selv, om det er rimeligt, at en så stor del af virksomhedens ressourcer investeres i sortsafprøvning? – hvad er udbyttet? Det er naturligt at diskutere omkostningerne for sortsafprøvningen og hvordan den påvirker prisen på frø.