indhold

Uddrag og bearbejdelse af vinterens møder til sæsonens brug

Jens Nyholm Thomsen

Konklusion

Meteorologerne forudser i sæsonprognosen (DMI 4. februar) en gennemgående mild februar med normal nedbør samt en relativ tør marts og april med frostnætter dog ind i mellem relativt høj temperatur og dagtemperatur stigende til 10 -15 oC i april. Ovenpå en sen såtid i 2013 kunne man forestille sig, at det vil være kærkomment at begynde tidligt i marken og få jævnet den relativt pressede forårssæson ud. Ifølge meteorologerne er der ingen undskyldning for at sove længe og udskyde klargøringen af maskinerne til senere. Skulle det nu gå, som de aktuelle forudsigelser tilsiger, kunne vi meget vel være i gang omkring den 20. marts. Vil det ikke være skønt at have tilsået inden den 1. april?