indhold

Udvikling af ny såbedsteknik til rækkeafgrøder

Otto Nielsen

Konklusion

Præcis såbedstilberedning og mindre ukrudt er nøgleordene i udviklingsprojekt hos NBR.

I foråret 2011 påbegyndtes nyt udviklingsarbejde med henblik på at opnå en forbedret såbedstilberedning og samtidig begrænse fremspiringen af ukrudt. Udfordringen består i at give de bedst mulige forhold til afgrøden samtidig med at ukrudtet vækstmuligheder begrænses. Projektet er til dels en videreførelse af et  tidligere projekt med strip tillage (rækkeorienteret dyb bearbejdning uden pløjning), men metoden kan også anvendes i traditionelt efterårspløjet jord.