indhold

Udvikling af teknik til bekæmpelse af ukrudt i rækken – fingerrensere og hypning

553-2016 Otto Nielsen

Konklusion

Samlet set var udbytteniveauet det samme uanset om der var anvendt fire herbicidsprøjtninger eller en kombination af to herbicidsprøjtninger og to gange mekanisk bekæmpelse.

På et lidt spinkelt grundlag (generelt lavt ukrudtstryk) tyder det på at kombineret brug af fingerrensere og hypning havde den bedste effekt i forhold til ukudtsbekæmpelse i rækken og at de to metoder også hver især reducerede mængden af ukrudt i rækken.