indhold

Udvikling af teknikker til præcisionsdyrkning i sædskifter med sukkerroer

Konklusion

Projektets formål
Formålet med projektet er at kvantificere markvariation og dernæst søge at udjævne disse gennem gradue-ret behandling af marken og dermed sikre, at alle dele af marken dyrkes optimalt (præcisionsdyrkning). Formålet er endvidere at kvantificere input (f.eks. omkostninger til markkort og udstyr) og output (udjævning af markvariation samt eventuelt udbytte) for at kunne afgøre, hvilke indsatser, der er mest relevante for en given mark. Endeligt er formålet at skabe grundlag for et længerevarende projekt.