indhold

Udvikling af ukrudtsbekæmpelse i sukkerroedyrkningen

Anne Lisbet Hansen
SRAF-2019

Konklusion

Projektets formål
Formålet med projektet er at udvikle ukrudtsbekæmpelsen i sukkerroer. Dette kan specificeres yderligere:
1) Afprøvning af kombinationer, doseringer og timing af kemisk ukrudtsbekæmpelse herunder nye registreringer under Pesticidplan 2017-2021.
2) Erstatning af kemiske metoder med mekanisk ukrudtsbekæmpelse og herunder rækkesprøjtning med mekanisk bekæmpelse mellem rækkerne.