indhold

Udvikling af ukrudtsbekæmpelse i sukkerroedyrkningen

Konklusion

Projektets formål
Formålet med projektet er forsat at udvikle og optimere ukrudtsbekæmpelsen i sukkerroer – under hensyn-tagen til nye begrænsninger og muligheder i herbicidregistreringer og teknik.

1) Afprøvning af kombinationer, doseringer og timing af kemisk ukrudtsbekæmpelse under hensyntagen til nye begrænsninger og muligheder i herbicidregistreringer.
2) Undersøgelse af muligheder for båndsprøjtning mellem rækker og i rækker i kombination med mekanisk bekæmpelse.