indhold

Udvikling af ukrudtsbekæmpelse i sukkerroedyrkningen

Mikkel Nilars
SRAF-2020

Konklusion

Projektets formål
Formålet med projektet er forsat at udvikle ukrudtsbekæmpelsen i sukkerroer. Dette kan specificeres yderli-gere:
1) Afprøvning af kombinationer, doseringer og timing af kemisk ukrudtsbekæmpelse under hensyntagen til nye begrænsninger i herbicidregistreringer.
2) Undersøgelse af muligheder for båndsprøjtning mellem rækker og i rækker i kombination med mekanisk bekæmpelse.
Projektets aktiviteter