indhold

Udvikling og sammenligning af kulturtekniske metoder i sukkeroedyrkningen

Otto Nielsen
SRAF-2020

Konklusion

Projektets formål
Formålet med projektet er at sammenligne og kvantificere kulturtekniske metoder indenfor sukkerroedyrk-ningen. Dette kan specificeres yderligere:
1) Kvantificere effekten af forskellig intensitet af roer i sædskiftet samt muligheden for at reducere eventuel-le sædskifterelaterede effekter gennem dyrkning af efterafgrøder eller ved at kombinere flere afgrøder i samme mark.
2) Maskintekniske metoder, der muliggør tidligere såning uden at øge risikoen for skadelig jordpakning og herunder en sammenligning af tre typer primær jordbearbejdning (pløjning, dybdeharvning, direkte såning på volde), og hvor der på sigt kan anvendes autonome og relativt lette redskabsbærere.