indhold

Udvikling og sammenligning af kulturtekniske metoder i sukkerroedyrkningen

Otto Nielsen
SRAF-2019

Konklusion

Projektets formål
Formålet med projektet er at sammenligne og kvantificere kulturtekniske metoder indenfor sukkerroedyrkningen. Dette kan specificeres yderligere:
1) Sammenligne og forklare forskelle i vækst i marker med sukkerroer og herunder at udvikle metodik til at gennemføre en struktureret diagnosticering af udbyttereducerende faktorer
2) Kvantificere effekten af forskellig intensitet af roer i sædskiftet samt muligheden for at reducere eventuelle sædskifterelaterede effekter gennem dyrkning af efterafgrøder
3) Kulturtekniske metoder, der muliggør tidligere såning uden at øge risikoen for skadelig jordpakning