indhold

Udvikling og test af blindstriglingsteknikker til sukkerroer

943-2019 Otto Nielsen, NBR

Konklusion

De sammenlignede strigler havde forskellig reducerende effekt på ukrudtets vægt (17-52% reduktion) og roernes vægt (-2-18%). Undersøgelsen bør følges op i praksis.

Conclusion

The different techniques differed in their effectiveness in weight reduction of weed (17-52%) and weight reduction of beets (-2-18%). The study should be followed up under more practical conditions.