indhold

Ukrudt i forsøg 2021

Mikkel Nilars, NBR
MN_SRN1-2022

Konklusion

Her i vintermånederne kan ukrudtsproblemerne synes langt væk – og næsten glemt. Sådan er det dog ikke her på kontoret hos NBR – det er netop nu vi sidder og laver rapporter over årets forsøg. Den vigtigste af vores forsøgsserier indenfor ukrudt er vores strategiforsøg. I denne forsøgsserie sammenligner vi en række forskellige strategier for ukrudtsbekæmpelse. Der findes en komplet rapport for forsøgene i årets NBR-beretning der er vedlagt dette nummer af sukkerroenyt, så i artiklen her vil jeg tage de mest generelle konklusioner med. Generelt har de fleste ukrudtssprøjtninger i 2021 virket rigtigt godt. Det har vi set i både forsøg og i praksis. Det betyder også, at forskellene mellem de forskellige strategier i vores forsøg er forholdsvist små, da de fleste strategier har fjernet det meste af ukrudtet effektivt.