indhold

Ukrudtsbekæmpelse – dysevalg ved båndsprøjtning

507-2022, Mikkel Nilars, NBR

Konklusion

Ukrudtsbehandlinger er udført med forskellige dyser, for at finde frem den optimale metode til ukrudtsbekæmpelse i bånd over sukkerroerækkerne. Ukrudtsbekæmpelsen mellem rækkerne er udført med to gange radrensning. Behandlingerne er udført med en halv dosis af NBRs standard strategi for ukrudtsbekæmpelse. På grund af den generelt gode effekt af ukrudtsbehandlinger i 2022 har der ikke generelt været signifikant forskel mellem de forskellige dyser til rækkesprøjtnings effekt på resultatet af sprøjtningerne. I ét af de tre forsøg har der været signifikant bedre effekt i rækkerne af rækkesprøjtningerne sammenlignet med de bredsprøjtede led. Der er generelt opnået ringere effekt der, hvor der er anvendt dyser med grove dråber sammenlignet med fine dråber.

Conclusion

Herbicide treatments are carried out with different nozzles, in order to find the optimal method for weed control in bands over the sugar beet rows. Weed control between the rows is carried out with two times row harrowing. The treatments are carried out with half the dose of NBR’s standard strategy for weed control. Due to the generally good effect of weed treatments in 2022, there has generally not been a significant difference between the different nozzles for row spraying on the result of the sprayings. In one of the three trials, there was a significantly better effect in the rows of the row spraying compared to the broad-sprayed entries. In general, a lower effect has been achieved where nozzles with coarse droplets have been used compared to fine droplets.