indhold

Ukrudtsbekæmpelse – dysevalg ved båndsprøjtning

507-2021, Mikkel Nilars, NBR

Konklusion

Ukrudtsbehandlinger er udført med forskellige dyser, for at finde frem den optimale metode til ukrudtsbekæmpelse i bånd over sukkerroerækkerne. Ukrudtsbekæmpelsen mellem rækkerne er udført med to gange radrensning. Behandlingerne er udført med en halv dosis af NBRs standard strategi for ukrudtsbekæmpelse. På grund af den generelt ekstremt gode effekt af ukrudtsbehandlinger i 2021 har der ikke været signifikant forskel mellem de forskellige dysers effekt på resultatet af sprøjtningerne. Enkelte led træder dog igennem – der er opnået ringere effekt der, hvor der er anvendt dyser med grove dråber sammenlignet med fine dråber. Det ser i disse forsøg ud til, at det er en fordel at vinkle dyserne, hvor der anvendes grove dråber.

Conclusion

Herbicide treatments have been carried out with different nozzles, to find the optimal method for weed control in bands over the sugar beet rows. The weed control between the rows is done with two times mechanical howing. The treatments are performed with a half dose of NBR’s standard weed control strategy. Because of the generally extremely good effect of weed treatments in 2021, there has been no significant difference between the effect of the different nozzles on the result of the treatments. However, some entries show results – less effect has been achieved where nozzles with coarse droplets have been used compared to fine droplets. In these trials it seems that it is an advantage to angle the nozzles where coarse droplets are used.