indhold

Ukrudtsbekæmpelse i strategiens lys

Jens Nyholm Thomsen

Konklusion

Når vi ser tilbage på de senere år, udgør ukrudtsbekæmpelsen en større udfordring, end den har gjort tidligere. Det vidner flere roemarker om, når man kører en tur i juli eller august måned og højt voksende ukrudt som melde, hundepersille, raps, kamille og tidsler pletvist eller måske mere dækkende vokser op over roerne. Og det er uanset, at der langt de fleste steder er gjort en god indsats for at bekæmpe ukrudtet.