indhold

Ukrudtsbekæmpelse med GPS- eller kamerastyret radrenser

Otto Nielsen og Robert Olsson

Konklusion

I 2012 anskaffede NBR i Sverige en ny radrenser for  midler bevilget af det svenske forskningsprogram SLF (Stiftelsen Lantbruksforskning). Radrenseren er oprindeligt udstyret med kamera, men kan nu også fås med autostyring baseret på GPS. Radrenseren er i foråret 2012 afprøvet på fire forsøgslokaliteter i Sverige. Endvidere har et antal landmænd haft mulighed for at afprøve radrenseren i praksis.