indhold

Ukrudtsbekæmpelse – rækkesprøjtning

507-2019 Anne Lisbet Hansen, NBR

Konklusion

Ukrudtsbehandlinger udført i bånd i rækken og mellem rækkerne kombineret med radrensninger er afprøvet med forskellige strategier mht. midler. Udgangspunktet er en standard strategi i rækkerne sammen med 2 x radrensning – dette er afprøvet sammen med forskellige løsninger mellem rækkerne med Command, Boxer, DFF og Proman. Behandlingerne har alle reduceret ukrudtet i og mellem rækkerne svarende til en effekt på 94-98%. Nogle behandlinger har medført fytotoksiske symptomer i større eller mindre grad. Det ser ud til, at behandlingerne med DFF har forårsaget væsentligt flere fytotoksiske symptomer end de andre behandlinger – hvilket i øvrigt stemmer godt overens med resultaterne fra forsøget i 2018.

Conclusion

Herbicide treatment strategies in and between the rows in combination with hoeing are studied. The base is a standard strategy in the rows with two times hoeing which is then compared with different herbicide strategies between the rows with Command, Boxer, DFF and Proman. The treatments have reduced the level of weeds in and between the rows with an effect of 94-98%. There are some phytotoxic symptoms for some of the treatments. It looks like there are more phytotox in the treatments with DFF compared to the other treatments – which fits well with the result from the 2018 trial.