indhold

Ukrudtsbekæmpelse – rækkesprøjtning

507-2018 Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Effekten af ukrudtsbehandlinger udført i et bånd i rækken og mellem rækkerne kombineret med radrensning er afprøvet med rækkebehandling af en klassisk strategi samt mellem-række behandlinger med Command, Boxer og DFF. Behandlingerne har reduceret ukrudt i rækkerne svarende til 88-99 pct. effekt. Behandlingerne har medført fytotoksiske symptomer, der er overkommet midt i juli. Udbytte er målt uden tydelig relation til fytotoksicitet.

Conclusion

In one trial, herbicide treatments applied with band spraying combined with hoeing has been studied. A classical strategy has been applied in the row and between the rows, Command, Boxer and DFF have been applied. The treatments have reduced weeds in the rows corresponding to 88-99 per cent effect. Observed phytotoxic symptoms have been recovering by mid-July. Obtained yield show high correlation to weed control and low correlation to phytotoxicity.