indhold

Ukrudtsbekæmpelse – strategi mod spildraps

Mikkel Nilars
506-2020 Mikkel Nilars

Konklusion

Herbicidstrategier til bekæmpelse af spildraps er undersøgt. Der er en tendens i forsøget til, at strategierne med Centium før fremspiring har haft en forbedret effekt mod de dominerende ukrudtsarter (raps, snerlepileurt og burresnerre) i dette års forsøg – hvilket ikke var tydeligt i resultaterne fra 2018 og 2019.

Conclusion

Herbicide strategies to control volunteer oil seed rape have been studied. There is a tendency in the trial that the strategies with Centium before emergence have had an improved effect against the dominant weed species (rapeseed (BRSNN), black bindweed (POLCO) and cleavers (GALAP)) in this year’s experiment – which was not evident in the 2018 and 2019 results.