indhold

Ukrudtsbekæmpelse – strategi mod spildraps

506-2018 Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Herbicidstrategier til bekæmpelse af spildraps er undersøgt i to forsøg, hvoraf der var forekomst af raps i et forsøg og kraftig fytotoksicitet i det andet forsøg.
Resultater fra et forsøg viser ikke tydeligt effekt af Command før fremspiring, men indikerer at tidligt påbegyndt Nortron i T1 virker bedre mod raps end senere påbegyndt i T2. Der er måske en tendens til at, hvor Safari er tildelt to gange i T3 og T4 med 7,5 gr, opnås der bedre effekt end en enkelt behandling med 15 gr. Resultaterne af det andet forsøg indikerer, at ved skorpedannelse under fremspiring bør behandling med Command før fremspiring undlades, og desuden må det overvejes om første ukrudtsbehandling skal udsættes nogle dage.

Conclusion

Herbicide strategies to control volunteer oil seed rape have been studied in two trials, of which there is occurrence of oil seed rape in one trial and strong phytotoxicity in the second trial. Results from one trial indicate no clear effect of Command before germination; and that early application of Nortron in T1 result in better effect on oil seed rape than later initiated in T2. There may be a tendency that where Safari is applied twice in T3 and T4 with 7.5 gr, a higher effect than a treatment with 15 gr. is achieved. The results of the second trial indicate that, if crusty soil surface occurs during emergence, Command pre-emergence treatment should be omitted, and, in addition, consideration should be given to delaying the first herbicide application for some days.