indhold

Ukrudtsbekæmpelse

Mikkel Nilars
MN1_SRN-2021

Konklusion

Her i skrivende stund fyger sneen udenfor vinduerne og markerne heromkring er hvide – så ukrudt er måske ikke det første man går rundt og tænker på. Det er imidlertid netop på nuværende tidspunkt vi er ved at være færdige med at opgøre og analysere på sidste års forsøg – og også nu, at det er ved at være på tide at kigge frem mod 2021 og de udfordringer vi kan forvente, i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse i sukkerroerne i kommende sæson.