indhold

Upp- och nersida på NT-sorter – granskning av nya sorter

Robert olsson

Konklusion

Nematoder är kostsamma. De kostar skörd, skördeförluster och renhet. Nematodtoleranta sorter är om man ska vara helt ärlig fortfarande också besvärliga. De kostar mer än normala sorter. Och de sänker ribban för högsta möjliga skörd på nematodfri mark. Med nematoderna är det som det är men nematodtoleranta sorter går att förbättra. Inför fröbeställningen i januari görs en rejäl ommöblering bland sorterna i nematodsegmentet. Uppsidan höjs och nersidan minskas. De två första stegen på den vägen heter Alexina KWS och Lombok. Här synar vi sorterna.