indhold

Upploppet kvar

Robert Olsson

Konklusion

Det ser bra ut! Inför upploppet. Men där kan som bekant mycket hända. Det händer att man stupar på upploppet och inte kommer i mål. Men lika vanligt och betydligt mer inspirerande är det när man sporras av en bra tid eller en bra placering.