indhold

Väderutmaningar kampanjen 23/24

Konklusion

Det är tveklöst så att 2023 års kampanj kommer att ha en särskild plats i mannaminnet. Men om minnet nu ändå skulle svikta, så sammanfattas här säsongens extrema väderförhållanden i tre diagram.