indhold

Vägen mot lönsam lagring

Robert Olsson

Konklusion

Lagring är lurigt. Vi får allt bättre kunskap kring vad betan vill och kan när det gäller lagringsmiljö. Ett treårigt SLF-finansierat projekt med start 2011 håller på att dra sitt strå till stacken av kunskap. Här kommer en första avrapportering.