indhold

Väntans tider i 5T

Robert Olsson

Konklusion

Alla 5T-gårdarna besöktes i augusti 2015. Det såg bra ut. Men hur långt räcker det? Det är först vid skörden runt den 15 september som vi kan säga något som verkligen är att lita
på. Här serveras en ögonblicksbild tillsammans med lite grova intryck från både ovan och under mark.