indhold

Växtföljdens betydelse för högre sockerskörda

Åsa Olsson

Konklusion

En viktig hörnsten i IPM är en välplanerad och anpassad växtföljd. Med rätt grödor i växtföljden kan uppförökning och skadeverkan av olika patogener hållas så låg som möjligt samtidigt som varje gröda ges optimala förutsättningar för god tillväxt och hög skörd.