indhold

Välkommen til NBR Louise

Konklusion

Med stor glädje hälsar vi Louise Holmquist välkommen till NBR. Hon började sin anställning första december 2023 och kommer att utgå från Borgeby, men även vara verksam att utveckla betodlingen i både Danmark och Sverige.