indhold

Var hittar vi frilevande nematoder och varför?

Betodlaren 2-2019 Åsa Olsson Nyström, NBR och Lars Persson, NBR

Konklusion

För oss som odlar sockerbetor är det viktigt att veta vad som döljer sig i myllan. Frilevande nematoder kan ge skördeförluster och kvalitetsproblem. I det pågående arbetet kring frilevande
nematoder ser vi kopplingar till växtföljd, jordart och interaktioner med andra patogener som kan förvärra skadorna. Nematodproblematiken förtjänar fortsatt att tas på största allvar och
bjuder på en hel del utmaningar, inte minst vad gäller frilevande nematoder.