indhold

Varm juli gav gammauglelarver

Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Når juli måned er meget varm og tør, ser vi ofte en invasion af uglelarver i roemarkerne.

I juli 2013 har vi i mange marker haft angreb af gammauglens larve, og der er behandlet mod dem i måske op til 25 procent af markerne. Larverne æder af bladene og ved kraftige angreb kan alvorlig afløvning ske. Roeplanter er i stand til at regenerere ret hurtigt efter en beskadigelse af toppen, og skaderne ser ofte mere dramatiske ud end de i virkeligheden er. Dog vil en kraftig afløvning af bladmassen i midten af vækstsæsonen, hvor akkumulering af sucrose er på sit højeste, medføre mærkbare udbyttetab. Resultater fra tidligere danske og udenlandske afløvningsforsøg viser, at per 15. juli medfører henholdsvis 25, 50 og 75 procent ødelagt bladvæv cirka 3, 10 og 22 procent udbyttetab i rodvægt. Udbyttetabet ved samme størrelsesorden af afløvning per 1. august vil være omtrent det samme eller lidt mindre.