indhold

Varsling mod bladsvampe

407-2015 Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Varslingssystem for bladsvampe i sukkerroer er udført med ugentlige observationer i observationsmarker fordelt i dyrkningsområdet. Resultaterne danner grundlag for anbefaling
til dyrkere og rådgivere om bekæmpelse. Dominerende svampe i 2015 har været meldug og rust. Varsling for første svampebehandling er foretaget i perioden mellem 29. juli og 5. august, som følge af begyndende angreb af meldug og rust.