indhold

Verksamma verktyg mot nematoder

Robert Olsson

Konklusion

På nematodinfekterad mark ska det odlas en tolerant sort. För 2010 innebär det Julietta eller Theresa KWS.