indhold

Verticillium i sockerbetor

Åsa Olsson, Lars Persson

Konklusion

Frisk och grön blast ända fram till skörd är a och o! Verticillium ger vissnande blad som inte kan behandlas med fungicider och flera grödor kan vara värdar för svampen. I del två i denna artikelserie ska vi titta lite närmare på växtföljdens betydelse och kopplingar till frilevande nematoder. Betodlaren nr. 3, 2016