indhold

Vinterbudskap inför våren som kommer

Robert Olsson och Åsa Olsson

Konklusion

Februari och mars är informationsmötesmånader. NBR:s vintermöte, distriksstämmor i Eslöv och Skurup samt Nordic Sugars informationsmöten. Tillfällena har varit många till senaste nytt. Här kommer sista chansen – i en tolv punkters kortversion.