indhold

Virusgulsot i Sverige och Danmark

Betodlaren 3-2019 Åsa Olsson Nyström, NBR och Anne Lisbet Hansen, NBR

Konklusion

När sockerbetor inte längre är betade med neonikotinoider kan virussmittade bladlöss utgöra ett ökat problem. Så för att undersöka förekomsten av virusgulsot
samlades blad in i Sverige och Danmark 2018.