indhold

William är ny på NBR

Betodlaren 2-2018

Konklusion

NBR har beviljats anslag från industridoktorandsatsningen LivsID tilsammans med SLU Alnarp. William English börjar sin forskarutbildning i juni månad i år. Han är 36 år gammal och bor i Malmö tillsammans med fru och dotter på två och ett halvt år.