HELGE DANNESKIOLD-SAMSØE

Bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer:

Civilingeniør i kemi- og kemiteknik og kandidat i jordbrugsøkonomi

Øvrige ledelses- erhverv:

Bestyrelsesmedlem i Danske Sukkerroedyrkere, formand for Danske Vandløb og Ryde Å Lav

Stilling:

Selvstændig landmand

Født:

23/05/1981

Køn:

1

Indtrådt i bestyrelsen:

22/06/2020

Udpeget af:

Danske Sukkerroedyrkere

Genvalg har fundet sted:

13/03/2024

Udløb af valgperiode:

12/03/2025

Aldersgrænse:

75 år

Anses medlemmet for uafhængigt:

Ja