MICHAEL HANSEN

Næstformand

Særlige kompetencer:

26 års erfaring med egen lanfbrugsvirksomhed. Indsigt i forsøg og forskningsarbejde via agronomuddannelse.

Øvrige ledelses- erhverv:

Bestyrelsesmedlem i Danske Sukkerroedyrkere og Formand i Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning

Stilling:

Selvstændig landmand

Født:

23/11/1960

Køn:

1

Indtrådt i bestyrelsen:

15/03/2017

Udpeget af:

Danske Sukkerroedyrkere

Genvalg har fundet sted:

10/03/2022

Udløb af valgperiode:

15/03/2023

Aldersgrænse:

75 år

Anses medlemmet for uafhængigt:

Nej