MICHAEL HANSEN

Formand

Særlige kompetencer:

26 års erfaring med egen lanfbrugsvirksomhed. Indsigt i forsøg og forskningsarbejde via agronomuddannelse

Øvrige ledelses- erhverv:

Bestyrelsesmedlem Danske Sukkerroedyrkere og Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning

Stilling:

Selvstændig landmand

Født:

23/11/1960

Køn:

1

Indtrådt i bestyrelsen:

15/03/2017

Udpeget af:

Danske Sukkerroedyrkere

Genvalg har fundet sted:

12/03/2020

Udløb af valgperiode:

12/03/2021

Aldersgrænse:

75 år

Anses medlemmet for uafhængigt:

Nej