indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1964, del 1

Alstedgaard Forsøg 1964

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1964 omfattende; frøafstands- og maskinudtyndingsforsøg, prøveudsåninger, virusgulsotforsøg, udtyndingstidsforsøg og bejdseforsøg.