indhold

Additiver – Dyser, logaritme / Additives – Nozzles, logarithm

Otto Nielsen
520-2017 Otto Nielsen

Konklusion

Forsøgene i 2014 viser, at der måske er en lille fordel af Spray Plus under fugtige forhold, samt at der er en tendens til, at en bedre dækning af sprøjtevæske med den finere forstøvning fra F 02-110 dyse har mere betydning under tørre forhold, mens de udviskes, når bladene på ukrudtet er fugtige.

Konklusionen af forsøg fra 2016 og 2017 er, at iblanding af Renol S har forøget effekten sammenlignet til ingen iblanding af additiv til ukrudtsmidlerne. Minidrift 02-110 dyse har haft tendens til at reducere virkningen af ukrudtsmidlerne mest herefter LD 02-110 dyse sammenlignet til F 02-110. Men der ligger så heri en konflikt i forhold til det omgivende miljø med hensyn til afdrift. Konsekvensen kan i visse tilfælde blive en forøgelse af doseringen ved skift til de grovere dyser.

Conclusion

Trials in 2014 show a weak tendency to advantage of Spray Plus in humid conditions when almost moist occur on the leafs in the spraying situation. There is a tendency that improved coverage of the spray fan – nozzle F02-110 Hardi – on the weed leafs is more important in dry conditions while no difference is obtained in moist conditions.

Trials in 2016 and 2017 show mixing of the oil Renol S increase efficacy compared to none additive in the tankmix. Minidrift 02-110 Hardi nozzle show a tendence to reducere efficacy of the herbicides more than Low Drift 02-110 Hardi Nozzle that also reduce efficacy compared to flat fan Hardi nozzle 02-110. In this is an environmental conflict and compensating for an exchange to lowdrift or minidrift may demand an increase in dosage.