indhold

Att plöja eller inte plöja före sockerbetor

Otto Nielsen

Konklusion

Det finns många sätt att utföra jordbearbetningen innan sockerbetorna etableras. Frågan är hur mycket olika etableringsmetoder påverkar etablering och tillväxt. Det har NBR undersökt under tre år i en försöksserie mellan åren 2008–2010. Betodlaren nr. 2, 2016