indhold

Bekæmpelse af bedeblad- og ferskenbladlus

469, 472-2022, Anne Lisbet Hansen, NBR

Konklusion

I to separate forsøg er bekæmpelse af bedebladlus (kunstigt smittet) og ferskenbladlus (naturlig forekomst)
undersøgt med henholdsvis fire og fem insekticider. Pirimor 500 WG viser høj og hurtig effekt mod begge
typer af bladlus. Teppeki og Movento SC 100 antydes at virke lidt langsommere, men viser høj effekt 7-8
dage efter behandling. Fibro har i forsøgene vist høj effekt på bedebladlus, men lav effekt på ferskenbladlus.
Lamdex har vist manglende effekt på ferskenbladlus. Lamdex er ikke testet mod bedebladlus.

Conclusion

In two separate trials, the control of black bean aphids Aphis fabae (inoculated) and peach potato aphids
Myzus persicae (natural occurrence) has been studied with four and five insecticides respectively. Pirimor
500 WG shows a high and fast effect against both types of aphids. Teppeki and Movento SC 100 are
suggested to work a little slower but show high effect 7-8 days after treatment. In the trials, Fibro has shown
a high effect on black bean aphids, but a low effect on peach aphids. Lamdex has shown no effect on peach
aphids. Lamdex has not been tested against black bean aphids.