indhold

Betodlaren nr. 1 från 1988 – del 1

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 1988 – del 1 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Sämsta betskörden på 22 år
– Betskördarna i Sverige och EG – en jämförelse
– Rapport från växtnäringsfronten, 1987 – ett intressant år för kväveförsök
– Aktuella sortförsök med sockerbetor – hur påverkas sortvalet framöver?
– Tillväxthämningar efter en ogräsbekämpning – vad gör det på skörden?
– Plantetablering av sockerbetor efter höstraps respektive ärter som förförfrukt
– Försök med nematodsanerande oljeväxter som täckgrödor.
Du kan läsa alla artiklar i bifogad fil.